Egyházunk története

1956 elött: Magyar reformátusok már 1956 előtt is éltek itt a fővárosban. Alkalmanként volt istentisztelet de a rendszeres egyházi élet az 1956 decemberben megérkezett 56-os menekültekkel kezdődött el.

1956. december 10-én érkezett Ottawaba a menekültek első csoportja és 16-án már néhányan közülök istentiszteleten vettek részt a Crichton St.-i St. John’s evangélikus templomban. Rev. Freytag és Dr. Somogyi István orvos tartották az istentiszteleteket. Javorsky Éva és édesanyja, Dr. Somogyi Józsefné pedig a gyülekezetszervezés és szociális gondozás szolgálatát végezték. Segitők között van a Tölgyessy család: Elli néni, Margit néni és Viktor.

A másik templom ahol magyar gyülekezet kezd szerveződni, az Elgin-Lisgar St-i Knox presbitériánus templom. Ahogyan érkeztek az 56-os menekültek, befogadták őket s hajlékot is adtak azoknak akiknek nem volt. Itt 1957 áprilistól Györkös Laszló teológuslelkigondozó végez magyarnyelvü istentiszteleteket.

A menekültek száma növekszik, így a két magyar gyülekezet úgy határoztak, hogyegyesülnek. 1957. május 12-én a St. John templomból ünnepélyes keretek között a kis magyar gyülekezet átvonult a Knox templomba ahol az ottani lelkész, Rev. Douglas Stewart köszöntötte őket. A gyülekezet magyar igehirdetője Györkös László volt, 1960 júniusig. Nagyon sokan szeretettel emlegetik ma is sok-sok szolgálataiért.

A magyar gyülekezet igyekszik  teljesen önálló lenni. 1959 második felében a Laurier. St.-en (King’s Daughters), 1960-ban 447 Sussex Dr. meg 36 Elgin St. alatt s októbertöl a Lisgar Collegiate iskola könyvtárában bérelt helységekben tartották az istentiszteleteket.

Az 1960. év nehéz esztendő volt. A Misszió Tanács és az Egyházmegye úgy döntött, hogy a lelkigondozó folytassa és fejezze be tanulmányait, a gyülekezet pedig saját felszentelt lelkész vezetésével, megszervezett egyházközséggé váljék. Nt. Dr. Tóth Kálmánt kéri meg a gyülekezet lelkipásztori szolgálatára, aki 1960 június 5-én kezdi el a szolgálatot. A gyülekezet 1960 július 1-i közgyűlésen hivatalosan egyházközséggé szerveződött és ugyanezen a napon istentisztelet keretében mint megszervezett gyülekezetet, az Egyházmegye ünnepélyesen kebelébe fogadta. A gyülekezet létszáma 36 volt. Gyülekezet szervezés kiterjedt Prescott-ra, Brockville-re és Kingston-ra is.

1963. február: Nt. Dr. Tóth Kálmán kérelmet nyujt be az Egyházmegyéhez saját gyülekezeti helység vásárlására. Az engedélyt a gyülekezet megkapja és $16.000-ért megvásárolják a 414 Laurier Ave. alatt lévő házat amelyet 1963 május 13-án szentelnek fel. Az ünnepi istentiszteleten részt vesz Dr. Ecsedy Aladár esperes az óhazából, Nt. Dr. Fehér Mihály és Nt. Petrőczy Tibor montreáli lelkészek, Kanada bevándorlási minisztere Jack Pickersgill és sokan más városokban élő magyar gyülekezeti tagok.

A templomot három évi használat után a Campeau építkezési vállalat megvásárolja épitési területnek $33.000-értékben. Ideiglenesen az YMCA–ben tartják az istentiszteleteket.

1966. májusban Nt. Dr. Tóth Kálmánt a Kanada Misszió Amerikába küldi. Nt Cserepfalvi Béla helyetesíti. Ebben az évben történik a jelenlegi 384 Frank St.-en lévő ingatlan megvétele. November 13-án tartják az ünnepélyes templomszentelést.

1966. október 23-tól 1969. június 30-ig Nt. Mező Pál a lelkész. Megalakul a Cserkész Csapat és a Magyar Iskola .

1969-ben Nt. Mező Pál Toronto-ba megy. Ettől kezdve az istentiszteleteket Böröczki MihályFenyvesi LászlóDr. Harcsár Ferenc és Sándor Ákos tartották.

1970. májustól 1978-ig, az Egyházmegye-által kinevezett lelkigondozó Csurgai János.

1978. februártól 1984 szeptemberig Nt. Vietorisz Lajos személyében új lelkipásztort kapott a gyülekezet.

1984. október 14-től 2002. december végéig Nt. Zugor Ernő szolgálja odaadóan több mint 18 éven át a kis gyülekezetet.

2003. január 3-tól Nt. Péter László a gyülekezet lelkésze.